Disclaimer

PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje aiškinama, kaip NCG Import Baltics OÜ („mes“), kaip „Nic. Christiansen Gruppen“ dalis, tvarko jūsų asmeninius duomenis.  „Nic. Christiansen Gruppen“ apibrėžiama kaip www.nc.dk

1 DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Juridinis asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra:

NCG Import Baltics OÜ
CVR numeris: EE 101949727
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

2 ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

a) Kai naudojatės mūsų svetaine:

a. Jūsų užklausų apdorojimas: asmens duomenys naudojami norint susisiekti su jumis dėl produkto išbandymo, apsilankymo remonto dirbtuvėse ir kitų paslaugų, kurias galima užsakyti naudojantis svetaine. Jei taip pat sutinkate su šiuo prašymu, jūsų asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, kaip aprašyta toliau, ir jūsų asmens duomenys susiejami su slapukų duomenimis, kaip aprašyta toliau mūsų slapukų politikoje.

i. Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, produkto informaciją, nuostatas.

ii. Tvarkymo pagrindas: sutikimas.

iii. Panaikinimo terminas: vėliausiai 3 mėnesiai po prašymo pateikimo.

b. Rinkodara: asmens duomenys naudojami rinkodaros tikslais, įskaitant mūsų tikslinį bendravimą su jumis pagal jūsų interesus bei dominančias sritis ir reklaminės medžiagos, be kita ko, informacinių biuletenių siuntimą. Jūsų asmens duomenys sujungiami su slapukų duomenimis, kaip nurodyta toliau mūsų slapukų politikoje.

i. Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete, produkto informaciją, nuostatas.

ii. Tvarkymo pagrindas: sutikimas.

iii. Panaikinimo terminas: 1 metai po paskutinio kontakto su duomenų subjektu.

c. Vartotojo patirtis svetainėje: asmens duomenys surenkami, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudojame šią informaciją, kad galėtume optimizuoti vartotojo patirtį savo svetainėje ir naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis. Daugiau apie tai skaitykite mūsų slapukų politikoje.

i. Kokius duomenis mes naudojame: slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete ir apklausiant vartotojus bei vykdant susijusius konkursus naudojamus bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį.

ii. Tvarkymo pagrindas:  sutikimas

iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai po gavimo

d. Svetainės statistika: asmens duomenys naudojami rengti statistinę informaciją apie mūsų svetainės ir susijusių paslaugų naudojimą.

i. Kokius duomenis mes naudojame: slapukų duomenis, vartotojo elgseną internete.

ii. Tvarkymo pagrindas: sutikimas

iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai po gavimo

d) Naudojantis parduotuvėmis ir remonto dirbtuvėmis: kai perkate autorizuotų pardavėjų tinklo parduotuvėse ir techninio aptarnavimo centruose, mes kaip importuotojai gauname ir tvarkome informaciją apie jus toliau nurodytais tikslais:

a. Paslaugų teikimas: kai perkate autorizuotų pardavėjų parduotuvėse ir techninio aptarnavimo centruose, mes kaip importuotojai gauname ir tvarkome informaciją apie jus teikdami įsigytas paslaugas. Tai daroma, pavyzdžiui, įsigyjant produktus ir konkrečias atsargines dalis, taip pat aktyvinant garantiją ir importuotojui teikiant galimas papildomas paslaugas, pvz., pagalbą kelyje.

i. Kokius duomenis naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, produkto informaciją, užsakymų numerius.

ii. Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.

iii. Panaikinimo terminas: 5 metai nuo finansinių metų, kuriais buvo atlikta paskutinė kliento finansinė operacija (finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).

b. Techninio aptarnavimo ir garantijos tvarkymas: tvarkant dokumentus dėl atliktų paslaugų ir kontrolės, kurie yra būtina gamyklos garantijos sąlyga, gauname ir tvarkome informaciją apie jūsų turimą produktą. Tas pat galioja, jei gamykloje imamasi veiksmų ištaisyti galimus defektus ir trūkumus. Tvarkant galimus garantijos atvejus, atskleidžiami ir tvarkomi dokumentai dėl proceso tarp pardavėjo, importuotojo ir gamyklos. Šiuose dokumentuose, be informacijos apie jūsų turimą produktą, gali būti asmens duomenų.

i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, produkto informaciją, užsakymų numerius, palaikymo atvejų istoriją.

ii. Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.

iii. Panaikinimo terminas: 5 metai nuo finansinių metų, kuriais buvo atlikta paskutinė kliento finansinė operacija (finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), arba pasibaigus garantijai, jeigu tai įvyksta vėliau.

c. Klientų pasitenkinimo apklausos: siekdami sekti klientų pasitenkinimą visoje rinkoje ir gauti informacijos nuolatiniam klientų aptarnavimo tobulinimui, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis vykdydami klientų pasitenkinimo apklausas.

i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, produkto informaciją, informaciją apie naujausią pirkimą.

ii. Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas

iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai po gavimo.

d. Pranešimai apie techninį aptarnavimą: siekdami užtikrinti gerą klientų aptarnavimą, siunčiame jums pranešimus apie techninį aptarnavimą, pvz., kėbulo patikrinimą, patikrinimą dėl rūdžių ir kt., kuris yra susijęs su jūsų garantijos aprėptimi. Šiomis aplinkybėmis gauname ir tvarkome jūsų asmens duomenis.

i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, produkto informaciją, rezervaciją remonto dirbtuvėse.

ii. Tvarkymo pagrindas: sutarties vykdymas.

iii. Naikinimo terminas: pasibaigus garantiniam laikotarpiui

e. Statistikos ir ataskaitos: kad galėtume įvertinti pardavėjų veiklą, sekti pardavėjų darbą, plėtoti ir gerinti pardavimo procesus pardavėjų tinkle, taip pat atlikti klientų ir rinkos analizes verslui plėtoti, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis. 

i. Kokius duomenis mes naudojame: bendruosius asmens duomenis, pvz., vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, produkto informaciją, užsakymo numerius, palaikymo atvejų istoriją

ii. Tvarkymo pagrindas: teisėtas interesas.

iii. Panaikinimo terminas: 6 mėnesiai nuo surinkimo (tada vyksta duomenų nuasmeninimas)

3 ŠALTINIAI

Kai surenkame informaciją iš kitų šaltinių nei jūsų, šis arba šie šaltiniai bus:

a) Produkto pardavėjas, kai tikslas yra statistika, rinkodara ir sutarties vykdymas.

b) Viešieji registrai: transporto priemonių registras, asmens tapatybės numerių registras, CVR registras, kai tikslas yra aiškus identifikavimas ir sutarties vykdymas.

c) Lizingo ir finansavimo įmonės, kai tikslas yra sukurti kredito galimybes sudarant sutartį.

d) Kredito vertinimo agentūros, kai tikslas yra atlikti jūsų kredito vertinimą sudarant sutartį.

Apie jus renkama informacija gaunama iš:

a) ES / EEE

4 JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Atskleidžiame jūsų asmens duomenis šių kategorijų gavėjams:

a) Produktų pardavėjams ir gamintojams

b) Partneriams, pvz., finansavimo įmonėms, draudimo įmonėms ir techninio aptarnavimo teikėjams (pvz., pagalbos kelyje, padangų saugojimo ir pan.).  

c) Kitiems teikėjams ir partneriams, kurie padeda vykdyti mūsų veiklą (pvz., techninio aptarnavimo teikėjams, techninės pagalbos teikėjams, tiekėjams, finansų įstaigoms)

d) Įmonėms, su kuriomis duomenų tvarkytojas yra susijęs įmonėje „Nic Christiansen Gruppen“ (www.nc.dk).

e) Valdžios institucijoms.

f) Socialiniams tinklams (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“).

5 PERDAVIMAS NE ES / EEE ŠALIMS

Iš esmės neperduodame jūsų asmens duomenų ne ES / EEE šalims. Jei ypatingais atvejais duomenys perduodami ne ES / EEE šalims, tai nurodoma remiantis specifinio tvarkymo nuostatais.

7 PRIVALOMA INFORMACIJA

Informacija, kurią renkame asmens duomenims tvarkyti, kai kuriais atvejais yra privaloma, t. y., ji būtina norint susisiekti su jumis, teikti paslaugas, atlikti kredito vertinimą ir kt. Vykdant konkrečių duomenų tvarkymą, informuosime jus, kokia informacija yra privaloma. Jei negausime privalomosios informacijos, negalėsime teikti norimų paslaugų.

8 JŪSŲ TEISĖS

Turite šias teises:

• Turite teisę reikalauti pamatyti, pataisyti arba panaikinti savo asmens duomenis.

• Taip pat turite teisę prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui ir apriboti savo asmens duomenis.

• Besąlyginę teisę prieštarauti savo asmens duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais.

• Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Jūsų atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo, vykdyto iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

• Turite teisę asmens duomenis, kuriuos esate pateikę, gauti struktūrizuota, įprasta ir elektroniniu būdu nuskaitoma forma (duomenų perkeliamumas).

• Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Galite pasinaudoti savo teisėmis šiais būdais: susisiekdami su duomenų tvarkytoju naudodami anksčiau nurodytą kontaktinę informaciją arba parašydami adresu GDPR@nc.dk.

Šioms teisėms gali būti taikomos sąlygos arba apribojimai. Todėl nėra garantijos, kad, pavyzdžiui, turėsite teisę į duomenų perkeliamumą konkrečiu atveju – tai priklauso nuo konkrečių aplinkybių, susijusių su duomenų tvarkymo veikla.

Slapukų politika

Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokie asmens duomenys surenkami arba generuojami (tvarkomi), kai naudojate mūsų svetainę („Honda.lt“), ir tai, kaip jūsų asmens duomenys naudojami, bendrinami ir saugomi. Taip pat joje aprašomi jūsų galimi pasirinkimai dėl savo asmens duomenų ir kaip galite su mumis susisiekti.

Taip pat rekomenduojame perskaityti mūsų privatumo politiką, kurioje išsamiau aprašoma tai, kaip naudojame asmens duomenis, ir jūsų teisės.

Kas yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą?

NCG Import Baltics OÜ yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mūsų kontaktinė informacija nurodyta toliau.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži teksto failai, kuriuos galime nustatyti jūsų kompiuterio standžiajame diske, išmaniajame telefone arba kitame elektroniniame įrenginyje. Tačiau žodis „slapukai“ šioje politikoje taip pat reiškia ir kitas automatinio duomenų rinkimo formas, pvz., „Flash“ slapukus (vietiniai bendrieji objektai), internetinę saugyklą (HTML5), „JavaScript“, pikselių žymas arba slapukus, nustatytus naudojant kitą programinę įrangą. Žodis „slapukai“ taip pat apima informaciją apie MAC adresą ir kitą informaciją apie jūsų standųjį diską, išmanųjį telefoną arba kitą elektroninį įrenginį.

Kokius ir kada asmens duomenis renkame?

Kai naudojate mūsų svetainę, jūsų duomenys renkami automatiškai ir bendrinami su mumis naudojant technologijų platformas, suteikiančias naudojimo patirtį.  Mes gauname ir fiksuojame jūsų naršyklės duomenis, kuriuose galite būti asmens duomenų, kai naudojatės mūsų svetaine. Naudojame įvairius būdus, pvz., slapukus ir pikselių žymas, rinkti duomenims, kurie gali apimti (1) IP adresą, (2) asmeninį slapuko identifikatorių, slapukų informaciją ir informaciją apie tai, ar jūsų įrenginyje yra programinė įranga, kuri gali pasiekti tam tikras funkcijas, (3) asmeninį įrenginio identifikatorių ir įrenginio tipą, (4) domeną, naršyklės tipą ir kalbą, (5) operacinę sistemą ir sistemos parametrus, (6) šalį ir laiko juostą, (7) anksčiau aplankytą svetainę, (8) informaciją apie jūsų veiklą mūsų svetainėje, pvz., duomenis apie paspaudimus, pirkimus ir pasirinktus parametrus, bei (9) pasiekimo laiką ir kontrolinį (-ius) URL.

Trečiosios šalys taip pat gali rinkti duomenis svetainėje naudodamos slapukus, trečiųjų šalių priedus ir valdiklius. Šios trečiosios šalys renka duomenis tiesiogiai iš jūsų interneto naršyklės ir tvarko duomenis pagal savo privatumo politiką.

Naudojame slapukus, kad galėtume sekti savo klientų naudojimąsi mūsų svetaine ir suprasti savo klientų parinktis (pvz., šalies ir kalbos nuostatas). Tai mums leidžia teikti paslaugas savo klientams ir gerinti jų internetinę patirtį. Taip pat slapukus naudojame, kad gautume bendrą informaciją apie svetainės lankomumą, vartotojų bei svetainės sąveiką ir norėdami nustatyti tendencijas ir rinkti statistinius duomenis, kad galėtume pagerinti savo svetainę. Savo svetainėje iš esmės naudojame tris slapukų kategorijas:

Funkciniai slapukai. Šie slapukai reikalingi pagrindinėms svetainės funkcijoms, todėl jie yra visada aktyvuoti. Be kitų dalykų, kai naršote mūsų svetainėje, funkciniai slapukai įsimena jus vieno seanso metu arba laikas nuo laiko, jei to norite. Jų dėka veikia pirkimo ir apmokėjimo procesas. Jie taip pat padeda užtikrinti saugą ir taisyklių laikymąsi.

Našumo slapukai. Našumo slapukų naudojimas suteikia mums galimybę pagerinti savo svetainės funkcines galimybes. Kai kuriais atvejais šie slapukai sutrumpina jūsų užklausos apdorojimo laiką ir leidžia įsiminti jūsų svetainės nuostatas. Našumo slapukų išjungimas gali trukdyti teikti individualiai pritaikytas rekomendacijas ir kenkti svetainės našumui.

Socialinė medija ir reklama. Socialinės medijos integravimo slapukai leidžia jums prisijungti naudojant socialinius tinklus ir bendrinti mūsų svetainėje esantį turinį naudojant socialinę mediją.  Rinkodaros slapukai (trečiųjų šalių) renka informaciją, kuri leidžia pritaikyti reklamą pagal jūsų interesus, tiek mūsų, tiek kitose svetainėse. Kai kuriais atvejais šie slapukai apima jūsų asmens duomenų tvarkymą. Išjungę rinkodaros slapukus, galite matyti reklamą, kuri nėra aktuali jums, arba negalėsite prisijungti naudodami „Facebook“, „Twitter“ ir kitus socialinius tinklus ir (arba) negalėsite bendrinti turinio socialinėje medijoje.

Kaip ir kodėl naudojame (tvarkome) jūsų asmens duomenis?

Naudojame asmens duomenis, kuriuos surenkame naudodami našumo, socialinės medijos ir reklamos slapukus. Taip pat naudojame slapukus apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, siekdami užkirsti kelią sukčiavimui, piktnaudžiavimui, neteisėtam naudojimui ir mūsų naudojimo sąlygų pažeidimui bei aptikti šiuos dalykus, taip pat laikydamiesi nurodymų, valdžios reikalavimų ir galiojančių įstatymų.

Toliau galite pamatyti, kokie slapukai naudojami mūsų svetainėje, kokiu tikslu naudojami konkretūs slapukai, kas nustato konkrečius slapukus ir kaip ilgai slapukas laikomas jūsų įrenginyje.

Slapukų pavadinimai

Laikini = M

Nuolatiniai = P

Tikslas

Atsakinga šalis (duomenų savininkas)

Kiek ilgai laikomi slapukai?


IDE (P) Socialinė medija ir reklama Google Inc.  Up to 2 years

_ga (P) Našumo Google Inc.  Up to 2 years

_ga_UA- (P) Našumo Google Inc.  1 minute

_gid (P) Našumo Google Inc.  1 day

ASP.NET_SessionId (M) Funkciniai Nic. Christiansen Holding A/S  Until browser session ends

optimizelyBuckets (P) Našumo Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years

optimizelyEndUserId (P) Našumo Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years

optimizelyPendingLogEvents (P) Našumo Nic. Christiansen Holding A/S  1 minute

optimizelySegments (P) Našumo Nic. Christiansen Holding A/S  Up to 10 years 

PREF (P) Funkciniai Google Inc.  Up to 1 year

VISITOR_INFO1_LIVE (P) Socialinė medija ir reklama Google Inc.  Up to 1 year

YSC (M) Socialinė medija ir reklama Google Inc.  Until browser session ends

TDCPM (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 1 year

TDID (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 1 year

fr (P) Socialinė medija ir reklama Facebook Inc.  Up to 6 months 

HRL8 (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 1 month

mt_misc (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 1 month

mt_mop (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 1 month 

uuidc (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 2 years

uuidc (P) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Up to 2 years

bs_mop_u3s (M) Socialinė medija ir reklama Amnet Limited  Until browser session ends

Iš esmės yra dviejų tipų slapukai: laikini ir nuolatiniai. Laikini slapukai yra susiję su esamu apsilankymu svetainėje ir yra automatiškai pašalinami, kai uždarote naršyklę. Tačiau nuolatiniai slapukai bus saugomi jūsų įrenginyje. Nuolatiniai slapukai pašalinami po tam tikro laiko, tačiau bus atnaujinti kaskart jums apsilankius svetainėje.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

NCG Import Baltics OÜ dalijasi jūsų asmens duomenimis su:

- NCG Import Baltics OÜ tarpusavyje susijusiomis įmonėmis reklamos tikslais, kai mes sujungiame jūsų duomenis, gautus iš tarpusavyje susijusių įmonių. Tarpusavyje susijusios įmonės nurodytos čia:

o http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/

- socialiniais tinklais (pvz., „Facebook“, „Google“, „Instagram“, „Snapchat“ ir „Twitter“), kad jums būtų rodoma aktuali ir individualizuota reklama socialiniuose tinkluose, pagrįsta jūsų asmens duomenimis

- trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie tvarko asmens duomenis NCG Import Baltics OÜ  vardu, pvz., tvarko ir prižiūri mūsų informaciją, platina el. laiškus, tiria ir analizuoja, tvarko prekės ženklo ir rinkodaros veiklą bei administruoja tam tikras paslaugas ir funkcijas.

- kitomis trečiosiomis šalimis tiek, kiek reikia siekiant (1) laikytis teisės aktų reikalavimų, nurodymų arba galiojančių įstatymų, (2) užkirsti kelią neteisėtam mūsų svetainės naudojimui arba mūsų svetainės naudojimo sąlygų bei politikų pažeidimui, (3) apsiginti nuo trečiųjų šalių pretenzijų ir (4) teikti pagalbą, susijusią su sukčiavimo (pvz., padirbinėjimo) prevencija ir tyrimais.

Taip pat galime perduoti asmens duomenis, kuriuos turime apie jus, jei parduodame arba perduodame visą arba dalį savo verslo arba turto (įskaitant restruktūrizavimo, veiklos nutraukimo arba likvidavimo atvejus).

Kaip galite išvengti slapukų ir juos pašalinti?

Slapukų atsisakymas: bet kuriuo metu galite atsisakyti slapukų savo kompiuteryje pakeisdami interneto naršyklės parametrus. Parametrų nustatymas priklauso nuo naudojamos naršyklės. Vis dėlto turėtumėte žinoti, kad taip padarę negalėsite naudotis daugeliu funkcijų ir paslaugų, nes šioms funkcijoms ir paslaugoms reikia, kad svetainė galėtų prisiminti jūsų atliekamus pasirinkimus.

Galite atsisakyti slapukų iš „Google Analytics“ čia.

Yra galimybė atsisakyti kai kurių reklamos tinklų, kurie dalijasi informacija skirtinguose tinkluose čia.

Slapukų šalinimas: slapukus, kuriuos anksčiau priėmėte, galite lengvai pašalinti. Jei naudojate kompiuterį su naujesne interneto naršykle, slapukus galite pašalinti naudodami spartųjį klavišą

CTRL + SHIFT + Delete. Jei spartusis klavišas neveikia ir (arba) naudojate MAC įrenginį, sužinokite, kokią naršyklę naudojate, tada spustelėkite atitinkamą nuorodą.

Atminkite: jei naudojate kelias interneto naršykles, reikės pašalinti slapukus visose naršyklėse.

Kaip atšaukti savo sutikimą dėl socialinės medijos ir reklamos tikslų?

Visada galite atšaukti sutikimą, duotą NCG Import Baltics OÜ ir  tarpusavyje susijusioms įmonėms. Norėdami sužinoti, kaip, žr. mūsų privatumo politiką.

Mūsų slapukų politikos pakeitimai

Galiojantys įstatymai ir mūsų praktika laikui bėgant keičiasi. Jei nuspręsime atnaujinti slapukų politiką, atliksime pakeitimų savo svetainėje. Jei ženkliai pakeisime tai, kaip tvarkome asmens duomenis, perspėsime jus iš anksto arba, esant teisiniam reikalavimui, prieš įgyvendindami pakeitimus prašysime jūsų sutikimo.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti slapukų politiką ir suprasti mūsų praktiką. Slapukų politika paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. 7. gegužės.

Klausimai ir atsiliepimai

Kviečiame teikti klausimus, pastabas ir susirūpinimą dėl mūsų slapukų politikos ir mūsų asmens duomenų tvarkymo praktikos.

Norėdami pateikti mums atsiliepimų arba jei turite klausimų ar susirūpinimų arba jei norite pasinaudoti savo teisėmis dėl savo asmeninių duomenų, kreipkitės į:

NCG Import Baltics OÜ
Meistri 12
EST - Tallinn 13517

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. gegužės 14 d.